مرحله 1 : وارد کردن اطلاعات اولیه اکانت

یک نام کاربری و پسورد دلخواه برای اکانت خود انتخاب نمایید سپس ایمیل یا شماره همراه خود را وارد نمایید .

مرحله دوم : فاکتور محصول خود را مشاهده کنید :

نوع کارت
یک ماهه - تک کاربره
قیمت واحد
۶۰۰۰۰ ریال
تعداد
عدد
جمع کل
۶۰۰۰۰ ریال
تخفیف
ریال
مبلغ قابل پرداخت
ریال

مرحله سوم : اطلاعات پرداخت :